Charakteristika priestorov

Celková kapacita lôžok 0
Počet konferenčných sál 1

Zoznam prednáškových a prezentačných sál

typy sál
veľkosť
počet sál cena/deň bez DPH vlastnosti prednáškových sál
od do klima okná Poznámka
do 25 1 500 Kč 6 000 Kč

Zoznam ďalších služieb, ktoré ponúkame

typy služieb máme popis služieb
Ozvučenie
Tlmočnícka technika
Prezentačná technika Dataprojektor, notebook, prezentér, e-beam
Internet, WIFI
Kancelárske služby (xerox,fax) Kopírování, tisk
Športovo-relaxačné služby

Kontaktné údaje

Názov a adresa Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s.
Karlovo náměstí 14/292, Praha 2, Praha 2, Česko
WWW stránka www.aivd.cz
Recepcia Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s.
kancelar@aivd.cz
734 605 605
734 605 605
Konferenčné priestory kancelar@aivd.cz 734 605 605
(prosím uveďte hotely.education.sk ako zdroj informácií)

Komentáre