Sme prevádzkovateľom tohto portálu a neorganizujeme žiadne kurzy, štúdia alebo konferencie a neponúkame ani hotelové služby.

Kontaktujte prosím priamo vzdelávacie spoločnosti alebo hotely, ktoré inzerujú na našich stránkach (ich kontaktné údaje sa nachádzajú po zobrazení detailnej ponuky vzdelávacích aktivít alebo hotelových služieb).

Vyhľadávanie kurzov

Vyhľadávanie ubytovacích a konferenčných priestorov

Kontakt na prevádzkovateľa stránky

Education, s.r.o. Tomášikova 26, 821 01 Bratislava 2, Slovensko
e-mail: education@education.sk

Ľudia v Education.sk

Štefan Psotný
manažér obchodných vzťahov
tel.: +421 905 343 071
e-mail: stefan.psotny@education.sk

Mgr. Mária Deďová
obchodný manažér
tel.: +421 911 363 525
e-mail: e-mail: maria.dedova@education.sk

Fakturačné údaje

Education, s.r.o.
Mlynarovičova 10
851 03 Bratislava

IČO: 35741058
IČ DPH: SK2020219718
IBAN: SK4011000000002624180360

 

Kontaktný formulár